Vol.022美希子写真套图[49P]_美希子_星乐园

Vol.022美希子写真套图[49P]_美希子_星乐园

其姻家有知生者强生往视。一人患梅毒,在东人医院治疗二十余日,头面肿大,下体溃烂,周身壮热,谵语不省人事,东人谓毒已走丹不可治。

其舌苔纯黑,知系温病大实之证。因其人卫生之道,于时序之冷暖失宜,遂感其气而为病。

迟十余日,大便又燥结,两腿微肿,将再迎愚延医。答曰∶胸中亦太阳部位,其中所积之大气,原与周身卫气,息息相通。

俟干,贮瓶中,勿透气。 ”观此,石膏治外感兼治内伤,功用何其弘哉!穷极石膏之功用,恒有令人获意外之效者。

 又加苦参、龙胆草、白头翁各数钱。将药减半,又服一剂。

所受之邪,伏于膜原之间,阻塞脉络,不能宣通,暗生内热。 医者因其脉微弱,转进温补,病益进。

Leave a Reply